Skicka Telegram
 

Vid förmedling av telegram tar vi en avgift på 50 kr.
Faktura skickas till uppgiven epost adress.

 

Så här gör ni:
F
yll i uppgifterna i formuläret.

Beställningen SKALL innehålla följande uppgifter:
- Vems begravning det gäller
- Var och när begravningen är
- Om du tänker ge en gåva till en fond eller annat ändamål - Ange vilken,
- Om Du vill ha med en kortare vers eller dikt:
Skriv den i Meddelanderutan ELLER välj ur versbanken som ni hittar i meny till vänster, ange versnr.
- Kopiera (om Du har den i din dator) och klistra in den i Meddelanderutan
- Hälsning (ex.vis "En sista hälsning", "Vårt varma deltagande", "Vila i frid")
- Från vem/vilka hälsningen är
- Det går även bra att beställa telegram via telefon.

- OBS! Beställning oss tillhanda SENAST 15.00 sista vardagen före begravningenNamn/Beställare

E-postadress * OBLIGATORISK UPPGIFT

Rubrik/Den avlidna personens namn

Meddelande

 

 

 
www.alvdalensbegravningsbyra.se © 2012